Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Spalovače -> Stimerex Hardcore USA 90 cps

Stimerex Hardcore USA 90 cps

Kód:
hi_5753
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
43,29 € / 48,87 $
1 100 Kč
 
ks  

Stimerex Hardcore DMAA is a legendary fat burner containing complex ingredients that support fat loss. A real leader when it comes to the visual effects of cutting a silhouette.

ATTENTION are the last pieces of the famous, most desirable fat reducing preparation on DMAA!

The preparation's effect is multifaceted, ensuring quick kilogram loss and adding energy during a heavy reduction period.

Due to its extremely strong performance, the product is recommended for advanced users!

The supplement inhibits the deposition of fatty tissue, increases the efficiency of the body, promotes cognitive function and increases the synthesis of dopamine. Ingredients contained in Stimerex Hardcore are proven, highly effective extracts ensuring maximum improvement of aesthetics of the figure.

 

Ephedra Extract - is a natural extract from Ephedra Sinica, also known as Ma Huang. Ephedrine has aroused much excitement for a long time due to the wide and strong action, in the recent past, athletes have massively bought ephedrine-containing medicines from pharmacies (the most-known of them is Tussipect - a cough medicine and inflammation of the upper respiratory tract). Studies have shown that this agent strongly stimulates fat burning, improves concentration, but also has cons: ephedrine in excessively high doses raises blood pressure and can cause dizziness and lead to problems with the work of the heart. For the aforementioned reasons, the use of ephedrine for the production of dietary supplements has been banned, and in supplements we can find it in the form of an extract from the Ma Huang plant.

1,3 Dimethylamylamine HCL-DMAA works great both as a stimulant and as a fat burner, especially in combination with caffeine and other substances that stimulate the nervous system and intensify the phenomenon of thermogenesis. This strong active substance effectively provides strong stimulation. Indirectly stimulates the increase of the adrenaline level in the body and directly activates adrenergic receptors. It provides a strong increase in energy, arousal and concentration. In combination with caffeine, its effectiveness increases. Geranium, after penetration into the nervous system, stimulates the release of dopamine, thanks to which it provides focus and a good mood that is crucial during the training.

Senegalia Berlandieri - helps to improve mood, feeling well-being and also gives a nice boost of energy when you need it. The plant is the source of many alkaloids, including: N-methylphenylamine, tyramine and phenylethylamine. Berlandieri's Senegalia affects energy growth, increased motivation to act and improve well-being. The effect of its action is to increase the level of dopamine, serotonin and adrenaline in the body. Extract from the raw material Senegalia Berlandieri also increases lipolysis and boosts the metabolism.

Theobromine is a purine alkaloid found in cocoa beans as well as in tea and yerba mate. It stimulates heart activity and dilates blood vessels, it can lower blood pressure, but this has not yet been confirmed in reliable studies. In its pure form, theobromine is sparingly soluble in water, has a whitish color, crystalline structure and is bitter.

Green tea extract is one of the most popular ingredients of pre-workout supplements and fat burners. Thanks to the high content of polyphenols, green tea extract is a powerful antioxidant. This substance is well researched and safe for humans, its main merit is increasing the rate of resting metabolism, adding energy and cleansing effects. In addition, the green tea extract improves the resistance and function of the circulatory system.

Naringen (fruit) is an organic chemical compound found in some fruits (eg grapefruit, oranges) as well as vegetables (eg in tomato). It has anti-inflammatory effects and helps to lower cholesterol.

DMAE- an intermediate product in endogenous choline synthesis that is structurally similar to it. It is present in the brain in small amounts. It is a more effective precursor to acetylcholine than choline alone, because it externally more efficiently crosses the blood-brain barrier. It is classified as a nootropic substance and drugs stimulating the central nervous system (CNS), but its stimulating properties are quite mild. Increases the synthesis of acetylcholine, improving the neuronal conduction in the cholinergic system.

Yohimbine Extract is the purest available form of yohimbine, which works by blocking α2-adrenergic receptors, densely located in areas resistant to the reduction of fat, ie in the lower abdomen, hips and thighs, allowing for increased fat burning in these areas. Yohimbine also increases noradrenaline secretion, increasing exercise capacity and accelerating metabolic rate.

 

Dosage:

Training day: the first capsule in the morning with a meal, the second capsule 30 minutes before the workout.

Non-training day: one capsule in the morning with a meal.
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

Stimerex Hardcore ( DMAA ) je legendární spalovač tuků, který obsahuje komplexní ingredience podporující odbourávání tuků. Skutečný vůdce, pokud jde o vizuální formování postavy.Účinek přípravku je mnohostranný, poskytuje rychlou ztrátu hmotnosti a dodává energii během redukční periody. Doplněk inhibuje ukládání tukové tkáně, zvyšuje účinnost těla, podporuje kognitivní funkce a zvyšuje syntézu dopaminu. Složky obsažené v přípravku Stimerex Hardcore jsou osvědčené, vysoce účinné výtažky, které zajišťují maximální zlepšení estetiky těla.

Produkt vyrobený v USA - nejsilnější, originální a osvědčená verze Stimerexu. Doplněk obsahuje extrakt efedry a DMAA (1,3-dimethylamine HCl) a v současné době je nejúčinnějším metabolickým stimulátorem na trhu.

Je založen na nejúčinnějších mechanismech spalování tuků. Stimerex Hardcore obsahuje vysoké dávky účinných látek. Kromě toho poskytuje vysokou dávku energie a umožňuje provádět intenzivní tréninky bez pocitu únavy.

Vzhledem k mimořádně silnému účinku je přípravek určen pokročilým uživatelům! 

 

Ephedra Extract - je přírodní výtažek z Ephedra Sinica známý také jako Ma Huang. Efedrin dlouho vzbuzoval mnoho vzrušení díky své široké a silné účinnosti, bohužel v nedávné minulosti sportovci masivně kupovali léky obsahující efedrin z lékáren. Studie prokázaly, že tato látka silně stimuluje, podporuje spalování tuků, zlepšuje soustředění, ale má také minusy: efedrin v nadměrně vysokých dávkách zvyšuje krevní tlak a může způsobit závratě a také srdeční problémy. Z výše uvedených důvodů bylo používání efedry pro výrobu doplňků stravy zakázáno a v doplňcích ji můžeme najít ve formě výtažku z rostliny Ma Huang.

1,3 Dimethylamylamine HCL - DMAA funguje skvěle jako stimulant i jako spalovač tuků, zejména v kombinaci s kofeinem a dalšími látkami, které stimulují nervový systém a zesilují termogenezi. Tato silná účinná látka účinně poskytuje silnou stimulaci. Nepřímo stimuluje zvýšení hladiny adrenalinu v těle a přímo aktivuje adrenergní receptory. Poskytuje silný nárůst energie, stimulace a koncentrace. V kombinaci s kofeinem se zvyšuje jeho účinnost. Geranium po proniknutí do nervového systému stimuluje uvolňování dopaminu, díky čemuž zajišťuje soustředění a dobrou náladu, což je při tréninku zásadní.

Senegalia Berlandieri - pomáhá zlepšovat náladu, cítit se dobře a také poskytuje příjemný nárust energie. Rostlina je zdrojem mnoha alkaloidů, které zahrnují: N-methylphenylamine, tyramine and phenylethylamine. Senegalia Berlandieri zvyšuje energii, zvyšuje motivaci a zlepšuje náladu. Účinkem jeho působení je zvýšení hladiny dopaminu, serotoninu a adrenalinu v těle. Extrakt Senegalia Berlandieri také zvyšuje lipolýzu a zrychluje metabolismus.

Theobromine je purinový alkaloid, který se nachází v kakaových bobech, v čaji a yerba mate. Stimuluje srdeční funkci a rozšiřuje krevní cévy, může snižovat krevní tlak, ale to nebylo dosud potvrzeno ve spolehlivých studiích. Theobromine je ve své čisté formě málo rozpustný ve vodě, má bělavou barvu, krystalickou strukturu a je hořký.

Green tea extract je jednou z nejoblíbenějších ingrediencí doplňků před-tréninkových přípravků a spalovačů tuků. Extrakt ze zeleného čaje je díky vysokému obsahu polyfenolů silným antioxidantem. Tato látka je dobře testovaná a bezpečná pro člověka, jejím hlavním přínosem je zvýšení rychlosti klidového metabolismu, přidání energie a čistící účinek. Kromě toho extrakt ze zeleného čaje zlepšuje odolnost a funkci oběhového systému.

Naringen (fruit) je organická chemická sloučenina, která se nachází v některých druzích ovoce (např. Grapefruitu, pomeranči) a zelenině (např. Rajče). Má protizánětlivý účinek a pomáhá snižovat hladinu cholesterolu.

DMAE - meziprdukt v endogenní syntéze cholinu, který je strukturně podobný. V malém množství se nachází v mozku. Je to účinnější předchůdce acetylcholinu než samotný cholin, protože při dodání z vnějšku prochází hematoencefalickou bariérou efektivněji. Patří k nootropním látkám a lékům stimulujícím centrální nervový systém (CNS), ale jeho stimulační vlastnosti jsou poměrně mírné. Zvyšuje syntézu acetylcholinu, zlepšuje neuronální vodivost v cholinergním systému.

Yohimbine Extract - je nejčistší dostupnou formou yohimbinu, která působí blokováním a2-adrenergních receptorů, hustě umístěných v oblastech odolných vůči redukci tuku, tj. břicho, boky a stehna, což v těchto oblastech umožňuje zvýšené spalování tuků. Yohimbin také zvyšuje sekreci noradrenalinu, což zvyšuje výkonnost a urychluje metabolismus. 

 

Dávkování:

Den tréninku: první tobolka ráno s jídlem, druhá tobolka 30 minut před tréninkem.

Den bez tréninku: jedna tobolka ráno s jídlem.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps