Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Před-tréninkové produkty -> Rouge PW 180g

Rouge PW 180g

Kód:
pre_04
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
42,89 € / 50,48 $
1 100 Kč
 
ks  

I-Prevail Rouge PW a unique, strongly stimulating pre-workout containing effective ingredients that increase training performance, strengthen blood flow, intensively improve focus and improve well-being. RoguePW ™ is a powerful pre-workout loaded with stimulants to increase the quality of your training sessions. Each scoop of the supplement contains 375 mg of caffeine to stimulate and increase, 200 mg of DMHA to improve well-being and accelerate fat loss, 100 mg of N-phenethyl dimethylamine - a DMAA mimetic. The content of up to 675 mg of all stimulants guarantees strong stimulation to the best training effects.

 

Beta Alanine - is necessary for the production of carnosine and building blocks that help prevent aging. The compound supports the proper functioning and development of muscles. The amino acid is known to reduce muscle fatigue, which can help your muscles work better during training. This in turn promotes muscle growth. Beta-Alanine is particularly helpful in intensive short-term workouts such as weight lifting. Some people taking beta-alanine may notice a slight tingling sensation known as paraesthesia. Tingling occurs because beta-alanine dilates the blood vessels, allowing more oxygen and blood to be delivered to the muscles.

L-Citrulline - participates in the synthesis of nitric oxide (NO) and phosphocreatine and oxygen glucose metabolism, thereby increasing the uptake of oxygen, glucose, amino acids and creatine and energy production through muscle cells. It reduces the concentration of lactic acid and ammonia in the muscles, thanks to which it allows the body to recover energy faster by increasing the level of creatine phosphate and ATP resynthesis.

Hydromax- is a highly hygroscopic substance that binds many water molecules, thus contributing to strong hydration of the body. Strong hydration of muscle cells provides an optimal environment for anabolic processes and the proper functioning of muscle fibers. Glycerin has been very popular among athletes in recent years.

Caffeine Anhydrous - has a thermogenic effect and suppresses appetite, thanks to increased production of adrenaline and noradrenaline. It has been proven to increase the formation of such neurotransmitters in the central nervous system as dopamine, acetylcholine or even serotonin, which exerts a stimulating effect and increases cognitive function. The overall effect of caffeine on the body allows you to maintain the effectiveness of training and maintain a positive mood, despite the calorie deficit.

2-Aminoisoheptane is a stimulant that has other names, such as dmha or octodrine. DMHA works bronchodilator, which increases our aerobic capacity, in addition, it has decongestant activity (narrowing of blood vessels, causing an increase in the rate of oxygen flow), does not cause "stupidity" and sharpens the senses which could not always be experienced with dmaa.

DiCaffeine Malate - stimulates the central nervous system and vegetative centers: respiratory, vasomotor and vagus nerve. It also has an excellent thermogenic effect, converting calories to heat, significantly increasing the metabolic rate. It evenly stimulates the cerebral cortex, which means increasing the efficiency of thinking and preventing fatigue. It reduces the risk of liver and colorectal cancer, and also stimulates the release of fatty acids into the bloodstream, making it one of the ingredients that accelerate slimming.

Eria Jarensis - N-Phenethyl Dimethylamine Citrate- known as Eria Jarensis acts as a neuromodulator on the central nervous system, giving many benefits to cognitive functions. Provides mood-enhancing effects by increasing dopamine and nor-adrenaline levels in the body. Dopamine is responsible for increasing the sense of well-being, and therefore the extract from Eria Jarensis provides a euphoric effect, while reducing anxiety. Dopamine and noradrenaline are also associated with increased mental alertness and concentration. It has an effect similar to DMAA - provides agitation, great concentration, alertness and the effect of euphoria.

Astragin - a patent-protected blend of bark tragus and false ginseng extracts. It is used in supplementation because of its ability to increase the absorption of other active ingredients. In addition, it can also promote insulin sensitivity, favorably affecting carbohydrate metabolism. In addition, it can show adaptogenic effectiveness, increasing the bodys tolerance to stress factors.

 

Dosage:

1 scoop 30-45 minutes before training
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

I-Prevail Rouge PW je unikátní, silně stimulující před-tréninkový produkt obsahující účinné složky, které zvyšují výkon tréninku, průtok krve, intenzivně zlepšují soustředění a zlepšují duševní pohodu. RoguePW ™ je výkonný před-tréninkový produkt nabitý stimulanty, které zvyšují kvalitu vašich tréninků. Každá odměrka doplňku obsahuje 375 mg kofeinu ke stimulaci, 200 mg DMHA pro zlepšení pohody a urychlení odbourávání tuků, 100 mg N-phenethyl dimethylamine - mimetika DMAA. Obsah až 675 mg všech stimulantů zaručuje silnou stimulaci k nejlepším tréninkům. 

 

Beta Alanine - je nezbytný pro výrobu karnosinu a stavebních bloků, které pomáhají předcházet stárnutí. Sloučenina podporuje správné fungování a rozvoj svalů. Je známo, že aminokyselina snižuje únavu svalů, což může vašim svalům během tréninku pomoci. To zase podporuje růst svalů. Beta-alanin je zvláště užitečný při intenzivním krátkodobém tréninku, jako je vzpírání. Někteří lidé, kteří užívají beta-alanin, si mohou všimnout mírného mravenčení, známého jako parestézie. Brnění se vyskytuje, protože beta-alanin rozšiřuje krevní cévy, což umožňuje dodávat více kyslíku a krve do svalů.

L-Citrulline - podílí se na syntéze oxidu dusnatého (NO) a fosfokreatinu a metabolismu glukózy v kyslíku, čímž zvyšuje absorpci kyslíku, glukózy, aminokyselin a kreatinu a produkci energie prostřednictvím svalových buněk. Snižuje koncentraci kyseliny mléčné a amoniaku ve svalech, díky čemuž tělo umožňuje rychlejší regeneraci energie zvýšením hladiny kreatinfosfátu a resyntézy ATP.

Hydromax - je vysoce hygroskopická látka, která váže mnoho molekul vody a přispívá tak k silné hydrataci těla. Silná hydratace svalových buněk poskytuje optimální prostředí pro anabolické procesy a správné fungování svalových vláken. Glycerin byl mezi sportovci v posledních letech velmi populární.

Caffeine Anhydrous - má termogenní účinek a potlačuje chuť k jídlu díky zvýšené produkci adrenalinu a noradrenalinu. Bylo prokázáno, že zvyšuje tvorbu takových neurotransmiterů v centrálním nervovém systému jako dopamin, acetylcholin nebo dokonce serotonin, který má stimulační účinek a zvyšuje kognitivní funkci. Celkový účinek kofeinu na tělo vám umožňuje udržovat účinnost tréninku a udržovat pozitivní náladu, a to i přes nedostatek kalorií.

2-Aminoisoheptane je stimulant, který má jiná jména, například dmha nebo oktodrin. DMHA funguje jako bronchodilatátor, který zvyšuje naši aerobní kapacitu, navíc má dekongesivní aktivitu (zúžení krevních cév, způsobující zvýšení průtoku kyslíku), zostřuje smysly, které nelze vždy zažít s dmaa.

DiCaffeine Malate - stimuluje centrální nervový systém a vegetativní centra. Má také vynikající termogenní účinek, přeměňuje kalorie na teplo a výrazně zvyšuje rychlost metabolismu. Rovnoměrně stimuluje mozkovou kůru, což znamená zvýšení účinnosti myšlení a předcházení únavě. Snižuje riziko rakoviny jater, tlustého střeva a konečníku a také stimuluje uvolňování mastných kyselin do krevního řečiště, což z něj činí jednu ze složek, které urychlují hubnutí.

Eria Jarensis- N-Phenethyl Dimethylamine Citrate - známý jako Eria Jarensis působí jako neuromodulátor v centrálním nervovém systému a poskytuje mnoho výhod kognitivním funkcím. Poskytuje účinky zvyšující náladu tím, že zvyšuje hladinu dopaminu a nor-adrenalinu v těle. Dopamin je zodpovědný za zvýšení pocitu pohody, a proto extrakt z Eria Jarensis poskytuje euforický účinek a zároveň snižuje úzkost. Dopamin a noradrenalin jsou také spojovány se zvýšenou duševní bdělostí a koncentrací. Má účinek podobný DMAA - poskytuje agitaci, velkou koncentraci, bdělost a pocit euforie.

Astragin - patentem chráněná směs. Používá se jako doplněk vzhledem ke své schopnosti zvyšovat absorpci dalších účinných látek. Kromě toho může také podporovat citlivost na inzulín, což příznivě ovlivňuje metabolismus uhlohydrátů. Kromě toho může vykazovat adaptogenní účinnost a zvyšuje toleranci těla vůči stresovým faktorům. 

 

Dávkování:

1 odměrka 30-45 minut před tréninkemDietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps