Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> SARM -> OSTARINE (MK-2866) 25mg 60 ml

OSTARINE (MK-2866) 25mg 60 ml

Kód:
biogen_4
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
64,33 € / 75,71 $
1 650 Kč
 
ks  

Bio-Gen Osta-50 ( Ostarine ) contains MK-2866 sarm in a dose of 25 mg per ml. High concentration for use by advanced athletes. Ostarine, also known as Enobosarm, is a selective SARM androgen receptor modulator. The preparation stimulates steroid hormone receptors (androgen receptors) mimicking the effect of testosterone.

 

Ostarine in a liquid form with high bioavailability!

 

It is one of the most popular sarms used among professional athletes due to its extremely satisfactory effects and virtually zero side effects. MK 2866 can activate muscle stem cells (satellite cells) that help to remodel and regenerate muscles. Research shows that this ingredient stimulates cells in connective tissue that are needed for muscle regeneration after injuries.

We recommend the use of the Osta-50 supplement primarily to ensure the growth of lean muscle mass without excessive water retention, increased strength, endurance, energy increase and well-being. The supplement does not increase aggression and when using doses up to 25 mg, there is no need to use PCT supplements.

For all bodybuilders and athletes, the main problem with reduction cycles is muscle loss. An ostarine supplement addresses this problem by effectively preventing muscle breakdown while promoting fat loss.

Ostarine inhibits catabolism by stopping the body from using proteins as a fuel source. Use allows you to maintain the growth of muscle mass after the end of testosterone replacement therapy. Users who are very sensitive to estrogen or who use high doses of -35 mg / day should combine it with aromatase inhibitors that prevent the conversion of androgens to estrogen. Most ostarine cycles last between 8 and 12 weeks.

A beginner's cycle starts with a lower dose of 10 mg. With more experience with the use of sarms, the dose may be increased, but the entire cycle should not last longer than 12 weeks. Ostarine is highly anabolic, and thanks to a good calorie-surplus diet and intense workouts, you will easily develop new muscles.

 

Depending on effect:

Muscle mass:

The suggested dose is 25 mg for 4-6 weeks. PCT is not necessary.

Recomposition:

12.5-25 mg for 4-8 weeks. Your diet needs an increased amount of protein to achieve the best result.

Reduction:

12.5-15 mg for 4-6 weeks.

 

Ingredient Panel: MK-2866: 25 mg per ml
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

Bio-Gen Osta-50 ( Ostarine ) obsahuje MK-2866 sarm v dávce 25 mg na ml. Vysoká koncentrace pro použití pokročilými sportovci. Ostarin, také známý jako Enobosarm, je selektivní modulátor SARM androgenového receptoru. Přípravek stimuluje receptory steroidních hormonů (androgenní receptory) napodobující účinek testosteronu.

 

Ostarin v tekuté formě s vysokou biologickou dostupností!

 

Je to jeden z nejpopulárnějších sarmů používaných mezi profesionálními sportovci kvůli jeho extrémně uspokojivým účinkům a prakticky nulovým vedlejším účinkům. MK-2866 může aktivovat svalové kmenové buňky (satelitní buňky), které pomáhají remodelovat a regenerovat svaly. Výzkum ukazuje, že tato složka stimuluje buňky v pojivové tkáni, které jsou potřebné pro regeneraci svalů po úrazech.

Doporučujeme používat doplněk Osta-50 především k zajištění růstu svalové hmoty bez nadměrného zadržování vody, zvýšené síly, vytrvalosti, zvýšení energie a pohody. Doplněk nezvyšuje agresivitu a při použití dávek do 25 mg není nutné používat doplňky PCT.

U všech kulturistů a sportovců je hlavním problémem redukčních cyklů ztráta svalové hmoty. Doplněk ostarine řeší tento problém účinnou prevencí rozpadu svalů při dietě.

Ostarin inhibuje katabolismus ( zamezuje použití bílkovin jako zdroje paliva ). Použití umožňuje udržovat růst svalové hmoty po ukončení substituční léčby testosteronem. Uživatelé, kteří jsou velmi citliví na estrogen nebo kteří užívají vysoké dávky -35 mg / den, by jej měli kombinovat s inhibitory aromatázy, které zabraňují přeměně androgenů na estrogen. Většina cyklů trvá mezi 8 - 12 týdny.

Cyklus pro začátečníky začíná nižší dávkou 10 mg. S více zkušenostmi s používáním sarmů může být dávka zvýšena, ale celý cyklus by neměl trvat déle než 12 týdnů. Ostarine je vysoce anabolický a díky dobré kalorické stravě a intenzivnímu tréninku si snadno vytvoříte nové svaly.

 

V závislosti na účinku:

Svalová hmota:

Doporučená dávka je 25 mg po dobu 4-6 týdnů. PCT není nutné.

Rekompozice:

12,5-25 mg po dobu 4-8 týdnů. Vaše strava potřebuje pro dosažení nejlepších výsledků zvýšené množství bílkovin.

Hubnutí:

12,5-15 mg po dobu 4-6 týdnů.

 

Účinná latka: MK-2866: 25 mg na ml

 

 

Produkt je určen výlučně na výzkumné a vědecké účely.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

53,03 € / 1 360 Kč

66,28 € / 1 700 Kč

72,13 € / 1 850 Kč

64,33 € / 1 650 Kč

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps