Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> SARM -> OSTARINE (MK-2866) 15 mg 90 cps

OSTARINE (MK-2866) 15 mg 90 cps

Kód:
gold_4
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
58,09 € / 68,37 $
1 490 Kč
 
ks  

OSTARINE – it is also know as MK-2866. Ostarine is the best clinically characterized SARM. In clinical trials conducted thus far a significant increase in total lean body mass. In some studies, there was also an accompanying decrease in total fat mass with no difference in total body weight. Common low-grade side effects included headache, nausea, fatigue, and back pain. Ostarine could also activate muscle stem cells, which help remodel and regenerate muscles. Surprisingly, it turned out that Ostarine also stimulates cells in the connective tissue, which are important for a successful recovery from muscle injuries.

A very important fact in achieving the best possible results by using the product is the observance of a quality lifestyle, which means paying attention to a quality balanced side, sufficient rest and quality intensive training.

 

OSTARINE - is recommended for incresing testosterone levels and quality building purposes.

 

Benefits:

- Pharmaceutical quality

- Building muscle quality

- Increased bone density

- Not liver toxic

- Fast regeneration

- Increased fat loss

 

Recommended dosage:

The recommended dosage varies depending on the experience of the consumer. Based on this, the dosage can vary by up to 44%.

The recommended dosage for Ostarine 10-20 mg / 1cap from Golden Pharma is for a dose of 1 capsule daily. Higher dosage can be 2 capsules daily for advanced users but for all higher dosage please consult this step with specialist or doctor. The optimal cycle length is 6-8 weeks.

However, any higher dosage is possible, but we recommend that each user consult a specialist or doctor before increasing the dose, as overall health also has a high effect on overall dosage.

 

Golden Pharma is not responsible for health complications caused by improper use of the product.




Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

OSTARINE - je také známý jako MK-2866. Ostarin je nejlépe klinicky charakterizovaný SARM. V dosud provedených klinických studiích došlo k významnému nárůstu celkové svalové hmoty. V některých studiích došlo také k doprovodnému poklesu celkové tukové hmoty bez rozdílu v celkové tělesné hmotnosti. Ostarin může také aktivovat svalové kmenové buňky, které pomáhají předělávat a regenerovat svaly. Překvapivě se ukázalo, že Ostarin také stimuluje buňky v pojivové tkáni, které jsou důležité pro úspěšné zotavení ze svalových poranění.

Velmi důležitým faktem při dosahování nejlepších možných výsledků při používání produktu je dodržování kvalitního životního stylu, což znamená věnovat pozornost kvalitní vyvážené stránce, dostatečnému odpočinku a kvalitnímu intenzivnímu tréninku.

 

OSTARINE - je doporučen pro zvýšení hladiny testosteronu a pro kvalitní svalový růst.

 

Výhody:

- Farmaceutická kvalita

- Budování svalů

- Zvýšená hustota kostí

- Není toxický pro játra

- Rychlá regenerace

- Zvýšená ztráta tuku

 

Doporučené dávkování:

Doporučené dávkování se liší v závislosti na zkušenostech spotřebitele. Na základě toho se dávka může lišit až o 44%.

Doporučené dávkování přípravku Ostarine je 10-20 mg. Golden Pharma doporučuje 1 tobolku denně. Vyšší dávka může být 2 tobolky denně pro pokročilé uživatele, ale u všech vyšších dávek konzultujte tento krok s odborníkem. Optimální délka cyklu je 6-8 týdnů.

Jakákoli vyšší dávka je však možná, ale doporučujeme, aby se každý uživatel před zvýšením dávky poradil s odborníkem nebo lékařem, protože celkové zdraví má také vysoký účinek na celkovou dávku.

 

SARM produkty jsou určeny výlučně na výzkumné a vědecké účely.



Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps