Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Speciální produkty -> MegaLax 100mg ( Laxogenin ) 90 cps

MegaLax 100mg ( Laxogenin ) 90 cps

Kód:
nut_ni_1
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
62,96 € / 71,09 $
1 600 Kč
 
ks  

Megalax from the manufacturer Nutra Innovations contains the patented formula of Laxosterone laxogenin.

The supplement has an anabolic / androgenic effect, which increases the synthesis of muscle proteins and reduces cortisol, which results in an increase in lean muscle mass. It provides a quick increase in strength and shortens the regeneration time.

High dose of 100 mg of 5a-hydroxy-Laxogenin (Laxogenin) in one capsule!

Laxogenin is a plant hormone that has been isolated from Smilax Sieboldii rhizomes. A supplement component with an extremely favorable anabolic-astrogenic ratio similar to the best anabolic steroids. Laxogenin is safe to use for both men and women. The structure of the compound ensures high bioavailability and protects against metabolic degradation. The MegaLax preparation is ideal for building muscle mass, increasing bone density, therefore it is recommended for a cycle focused on the development of muscles.

Get to know the benefits of MegaLax:

Studies show a 200% increase in protein synthesis after using the supplement. The supplement promotes the anabolic environment needed for the development of substantial muscles up to 5 times stronger than testosterone. Appropriate use of this compound in the cycles of building muscle mass makes it a universal compound both during the mass cycle and reduction cycle. For maximum muscle visibility, we recommend that you maintain a normal caloric and protein intake throughout your cycle.

How can you best use the potential of MegaLax?

For the best results in increasing muscle mass, we recommend increasing the caloric intake and protein consumption during the cycle. The extremely low androgenicity of the compound makes it one of the friendliest muscle-building preparations for use by women.

How long will I see the effects of using MegaLax?

5a-hydroxy-laxogenin aims to increase strength and mass, a significant improvement in parameters occurs within 3-5 days after use. The spectacular effects of muscle mass are noticeable within 3-4 weeks. The preparation has no side effects and is safe to use because it has no toxic effects on the liver and the body.

Dosage of MegaLax:

1 capsule 3 times a day.
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

Megalax od výrobce Nutra Innovations obsahuje patentovanou formuli.

Doplněk má anabolický / androgenní účinek, který zvyšuje syntézu svalových bílkovin a snižuje kortizol, což má za následek zvýšení svalové hmoty. Poskytuje rychlé zvýšení síly a zkracuje dobu regenerace.

Vysoká dávka 100 mg 5a-hydroxy-Laxogenin (Laxogenin) v jedné tobolce!

Laxogenin je rostlinný hormon, který byl izolován z oddenků Smilax Sieboldii. Laxogenin je bezpečný pro muže i ženy. Struktura sloučeniny zajišťuje vysokou biologickou dostupnost a chrání před metabolickou degradací. Přípravek MegaLax je ideální pro budování svalové hmoty a zvýšení hustoty kostí, proto se doporučuje pro cyklus zaměřený na rozvoj svalů.

 

Výhody MegaLaxu:

Studie ukazují 200% zvýšení syntézy bílkovin po použití doplňku. Doplněk podporuje anabolické prostředí potřebné pro rozvoj svalů až 5krát silněji než testosteron. Vhodné použití této sloučeniny v cyklech pro budování svalové hmoty z ní dělá univerzální sloučeninu jak během nabírací fáze, ​​tak redukčního cyklu. Pro maximální viditelnost svalů doporučujeme udržovat normální příjem kalorií a bílkovin během celého cyklu.

 

Jak nejlépe využít potenciál MegaLaxu?

Pro dosažení nejlepších výsledků při zvyšování svalové hmoty doporučujeme zvýšit kalorický příjem a spotřebu bílkovin během cyklu. Extrémně nízká androgenicita sloučeniny z Megalaxu činí jeden z nejbezpečnějších přípravků na budování svalů pro ženy.

 

Za jak dlouho uvidím účinky používání MegaLaxu?

5a-hydroxy-laxogenin si klade za cíl zvýšit sílu a hmotnost, k významnému zlepšení dojde během 3-5 dnů po použití. Nárůst svalové hmoty je patrný během 3-4 týdnů. Přípravek nemá žádné vedlejší účinky a jeho použití je bezpečné, protože není toxický pro játra a tělo.

 

Dávkování MegaLax:

1 tobolka 3x denně.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

66,89 € / 1 700 Kč

59,03 € / 1 500 Kč

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps