Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Spalovače -> Lipodrene Xtreme DMHA 90 cps

Lipodrene Xtreme DMHA 90 cps

Kód:
hi_2203
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
56,21 €
1 330 Kč
 
ks  

Hi-tech Lipodrene Xtreme DMHA ( ORIGINAL Hi-Tech ) is one of the most advanced slimming supplements on the market. Pay attention to the appearance of tablets is a three-layer construction and spherical pearl polymers. Why is it so important? These are two state-of-the-art technologies that Hi Tech uses to provide you with the smooth, long-lasting energy needed for intense workouts.

The advanced composition of strong ingredients affects the rapid reduction of unnecessary fat. The combination of the best ingredients with thermogenic, lipolytic and stimulating effects increases metabolism, especially in the areas of the thighs, hips, buttocks and lower back.

 

2-aminoisoheptane HCL - DMHA - a strong stimulant with a similar action to DMAA. Affects the central nervous system by increasing the level of dopamine and norepinephrine. It is the perfect complement to the hard training that allows for huge advances in the gym, increasing the pain threshold for the best results. Intensive workouts combined with the use of DMHA give phenomenal results in the form of suppressing appetite, reducing body fat, increasing memory and creativity, and reducing feelings of anxiety by preventing fatigue. The preparation is an interesting alternative for people who are delighted with the action of DMAA, but they show poor tolerance for this stimulant.

Senegalia Berlandieri Extract - helps you improve your mood, feel good and give you a nice boost of energy when you need it. The plant is the source of many alkaloids, including: N-methylphenylamine, tyramine and phenylethylamine. Berlandieri's Senegalia affects energy growth, increased motivation to act and improve well-being. The effect of its action is to increase the level of dopamine, serotonin and adrenaline in the body. Extract from the raw material Senegalia Berlandieri also increases lipolysis and boosts the metabolism.

Caffeine Anhydrous - has a thermogenic effect and suppresses appetite due to the increase in the production of adrenaline and norepinephrine. It has been proven that it causes the formation of such neurotransmitters as dopamine, acetylcholine or even serotonin in the central nervous system, which exerts a stimulating effect and increases cognitive functions. The overall activity of caffeine on the body, allows you to maintain the effectiveness of training and maintain a positive mood, despite the calorie deficit.

Green Tea -  source of polyphenols used as a natural form of supporting the slimming process. They promote lipolysis, facilitate the reduction of body fat, and can also increase the rate of metabolism. In addition, green tea extract is recommended during the period of weight reduction due to its antioxidant potential. Intensive training supported by a low-calorie diet is an important factor that generates oxidative stress. Reducing the amount of free radicals promotes the proper course of regenerative processes, prevents the development of cancer and delays the aging process.

Theobromine - a compound known from the popular yerba mate, showing diuretic action, which helps in getting rid of excess water from the body, masking the effects of reducing body fat. Directly affects the increase of aesthetic figure by maximizing muscle definition. In combination with caffeine, theobromine also has a thermogenic effect, accelerating the reduction of adipose tissue.

Yohimbe Extract - works by blocking α2 receptors that interfere with fat burning, which can significantly facilitate slimming and help to sculpt resistant parts of the body. It is worth remembering that the action of yohimbine effectively eliminates insulin, so taking this compound in the vicinity of meals containing carbohydrates is pointless. Yohimbine can be particularly effective on fasting, before physical exercise.

Hoodia Gordonii Extract is derived from Hoodia cactus, found in South America. Studies have shown that this extract affects the suppression of hunger which is useful during reduction diets. This substance is relatively expensive and quite difficult to access - for these reasons, Hoodia is not a common component of fat burners.

Naringin - found in citrus fruits (eg grapefruit, oranges) and vegetables (eg tomatoes) an organic chemical compound. Thanks to strong antioxidative and anti-inflammatory action, naringenin counteracts obesity and related diseases. An additional advantage of this substance is the effect on lowering cholesterol.

5-Methoxytryptamine hcl - also known as mexamine, is a tryptamine derivative. This substance is closely related to neurotransmitters, has a concentration-enhancing effect.

L-5-Hydroxytryptophan- otherwise 5-HTP is a precursor to serotonin, which is a naturally occurring amino acid. Studies have shown that 5-HTP improves the quality of sleep, reduces hunger, improves mood and has a calming effect. Longer use of 5-HTP can lead to a reduction in the natural production of serotonin.

Raspberry Ketones - raspberry ketones is an organic chemical compound found in raspberries as well as blueberries and cranberries. Studies have shown that raspberry ketones increase lipolysis and thermogenesis, increase metabolic rate and reduce fat absorption.

Citrus Natsudaidai Hayata, Citrus Junos Sieb and Ex Tanaka are extracts obtained from citrus fruits found in Japan. These substances are components of fat burners due to the lipolytic effect they show, they counteract cardiovascular diseases and are antioxidants.

Citrus Limonium - means lemon extract. This substance reduces the feeling of hunger, stimulates the digestive system and helps to cleanse the body of toxins.

Citrus Aurantium Extract - bitter orange is not an edible fruit but it is an excellent source of vitamin C, the amount of which in the extract can reach even 42%. Bitter oranges are much richer than just vitamin C, but also antioxidants such as bioflavonoids, such as hesperidin. In addition to the high content of perfectly digestible vitamin C, the bitter orange is famous primarily for the content in the plant synephrine.

 

Dosage:

1 capsule twice a day.
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

Hi-tech Lipodrene Xtreme DMHA ( ORIGINAL Hi-Tech ) je jedním z nejpokročilejších doplňků na hubnutí na trhu. Věnujte pozornost vzhledu tablet. Jejich třívrstvé konstrukci s polymery. Proč je to tak důležité? Jedná se o dvě nejmodernější technologie, které Hi-Tech používá k tomu, aby vám byla poskytnuta dlouhotrvající energie potřebná pro intenzivní cvičení.

Pokročilé složení silných složek ovlivňuje rychlé snižování množství zbytečného tuku. Kombinace nejlepších ingrediencí s termogenními, lipolytickými a stimulačními účinky zvyšuje metabolismus, zejména v oblasti stehen, boků, hýždí a dolní části zad.

 

2-aminoisoheptane HCL - DMHA - silný stimulant s podobným účinkem jako DMAA. Ovlivňuje centrální nervový systém zvýšením hladiny dopaminu a noradrenalinu. Je dokonalým doplňkem tvrdého tréninku, který umožňuje obrovský pokrok v posilovně pro dosažení nejlepších výsledků. Intenzivní cvičení v kombinaci s použitím DMHA přináší fenomenální výsledky v podobě potlačení chuti k jídlu, snížení tělesného tuku, zvýšení paměti a kreativity a snížení pocitu úzkosti. Přípravek je zajímavou alternativou pro lidi, kteří užívají doplňky s DMAA, ale vykazují špatnou toleranci k tomuto stimulantu.

Senegalia Berlandieri Extract - pomáhá vám zlepšit náladu, cítit se dobře a v případě potřeby vám dá příjemnou dávku energie. Rostlina je zdrojem mnoha alkaloidů, včetně: N-methylfenylaminu, tyraminu a fenylethylaminu. Senegalia Berlandieri ovlivňuje růst energie, zvýšenou motivaci a zlepšovat pohodu. Účinkem jeho působení je zvýšení hladiny dopaminu, serotoninu a adrenalinu v těle. Extrakt ze suroviny Senegalia Berlandieri také zvyšuje lipolýzu a zvyšuje metabolismus.

Caffeine Anhydrous - má termogenní účinek a potlačuje chuť k jídlu díky zvýšení produkce adrenalinu a noradrenalinu. Bylo prokázáno, že způsobuje tvorbu takových neurotransmiterů, jako je dopamin, acetylcholin nebo dokonce serotonin, v centrálním nervovém systému, což má stimulační účinek a zvyšuje kognitivní funkce. Celková aktivita kofeinu v těle vám umožňuje udržovat účinnost tréninku a udržovat pozitivní náladu, a to i přes kalorický deficit.

Green Tea - zdroj polyfenolů používaných jako přírodní forma podpory procesu hubnutí. Podporují lipolýzu, usnadňují snižování tělesného tuku a mohou také zvýšit rychlost metabolismu. Extrakt ze zeleného čaje se navíc doporučuje během období redukce hmotnosti kvůli jeho antioxidačnímu potenciálu. Intenzivní trénink podporovaný nízkokalorickou dietou je důležitým faktorem, který generuje oxidační stres. Snížení množství volných radikálů podporuje správný průběh regeneračních procesů, předchází vzniku rakoviny a zpomaluje proces stárnutí.

Theobromine - sloučenina známá z populární yerba maté, která vykazuje močopudné účinky a pomáhá zbavit se přebytečné vody z těla a maskuje účinky snižování tělesného tuku. Přímo ovlivňuje zvýšení estetické postavy maximalizací definice svalů. V kombinaci s kofeinem má teobromin také termogenní účinek, který urychluje redukci tukové tkáně.

Yohimbe Extract - funguje tak, že blokuje receptory α2, které interferují se spalováním tuků, což může významně usnadnit hubnutí a pomoci vytvarovat odolné části těla. Stojí za to pamatovat, že působení yohimbinu účinně eliminuje inzulín, takže užívání této sloučeniny v blízkosti jídel obsahujících sacharidy je zbytečné. Yohimbin může být zvláště účinný při dietě před fyzickým cvičením.

Hoodia Gordonii Extract - je odvozen z kaktusu Hoodia, který se nachází v Jižní Americe. Studie prokázaly, že tento extrakt ovlivňuje potlačení hladu, což je užitečné při redukčních dietách. Tato látka je relativně drahá a poměrně obtížně přístupná - z těchto důvodů není Hoodia běžnou součástí spalovačů tuků.

Naringin - nachází se v citrusových plodech (např. Grapefruity, pomeranče) a zelenině (např. Rajčata), což je organická chemická sloučenina. Díky silnému antioxidačnímu a protizánětlivému působení Naringin působí proti obezitě a souvisejícím chorobám. Další výhodou této látky je účinek na snížení hladiny cholesterolu.

5-Methoxytryptamine hcl - také známý jako mexamin, je derivát tryptaminu. Tato látka úzce souvisí s neurotransmitery, má účinek zvyšující koncentraci.

L-5-Hydroxytryptophan - jinak 5-HTP je prekurzorem serotoninu, což je přirozeně se vyskytující aminokyselina. Studie prokázaly, že 5-HTP zlepšuje kvalitu spánku, snižuje hlad, zlepšuje náladu a má uklidňující účinek. Delší užívání 5-HTP může vést ke snížení přirozené produkce serotoninu.

Raspberry Ketones - malinové ketony jsou organické chemické sloučeniny nacházející se v malinách, borůvkách a brusinkách. Studie prokázaly, že malinové ketony zvyšují lipolýzu a termogenezi, zvyšují rychlost metabolismu a snižují vstřebávání tuků.

Citrus Natsudaidai Hayata, Citrus Junos Sieb and Ex Tanaka jsou výtažky získané z citrusových plodů nalezených v Japonsku. Tyto látky jsou složkami spalovačů tuků díky lipolytickému účinku, který vykazují, působí proti kardiovaskulárním chorobám a jsou antioxidanty.

Citrus Limonium - znamená citronový extrakt. Tato látka snižuje pocit hladu, stimuluje trávicí systém a pomáhá očistit tělo od toxinů.

Citrus Aurantium Extract - hořký pomeranč není jedlé ovoce, ale je vynikajícím zdrojem vitaminu C, jehož množství v extraktu může dosáhnout až 42%. Hořké pomeranče jsou mnohem bohatší než jen vitamin C, ale také antioxidanty, jako jsou bioflavonoidy, jako je hesperidin. Kromě vysokého obsahu dokonale stravitelného vitaminu C je hořký pomeranč proslul především obsahem rostlinného synefrinu.

 

Dávkování:

1 kapsle dvakrát denně.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

56,21 € / 1 330 Kč
Not available
56,21 € / 1 330 Kč
Not available
 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g