Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> SARM -> LIGANDROL (LGD-4033) 10 mg 60 cps

LIGANDROL (LGD-4033) 10 mg 60 cps

Kód:
gold_3
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
58,09 € / 68,37 $
1 490 Kč
 
ks  

LIGANDROL – it is also know as LGD-4033. These product bind at specific sites on skeletal muscles. There, they initiate a cascade of processes which change the expression of different genes in the DNA of muscle cells. The end effect is an increase in the repair and growth of muscle.This means Ligandrol works in a similar way to testosterone, although SARMs. Ligandrol as being extremely effective for enhancing performance, bulking (vs. cutting), muscle hardening, increasing vascularity, gaining size, and enhancing recovery.22 Fitness enthusiasts are advised to take between 5 mg and 10 mg daily for 6 to 10 weeks, along with the disclosure that there is a risk of testosterone suppression at doses greater than 10 mg. A very important fact in achieving the best possible results by using the product is the observance of a quality lifestyle, which means paying attention to a quality balanced side, sufficient rest and quality intensive training.

 

LIGANDROL - is recommended for gain muscle mass and quality building purposes.

 

Benefits:

- Pharmaceutical quality

- Building muscle quality

- Gaining lean muscle mass

- Extreme increase in strenght

- Fast regeneration

- Muscle hardness

 

Recommended dosage:

The recommended dosage varies depending on the experience of the consumer. Based on this, the dosage can vary by up to 40%.

The recommended dosage for LIgandrol 10mg / 1cap from Golden Pharma is for a dose of 1 capsule daily. Higher dosage can be 2 capsules daily for advanced users but for all higher dosage please consult this step with specialist or doctor. The optimal cycle length is 4-6 weeks.

However, any higher dosage is possible, but we recommend that each user consult a specialist or doctor before increasing the dose, as overall health also has a high effect on overall dosage.

 

Golden Pharma is not responsible for health complications caused by improper use of the product.
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

LIGANDROL - je známý také jako LGD-4033. Tyto produkty se vážou na specifická místa na kosterních svalech. Tam iniciují kaskádu procesů, které mění expresi různých genů v DNA svalových buněk. Konečným efektem je zvýšení oprav a růstu svalů, což znamená, že Ligandrol funguje podobně jako testosteron. Ligandrol je extrémně účinný při zvyšování výkonu, objemové hmotnosti, zvyšování prokrvení, zvyšování velikosti a zlepšování regenerace. Velmi důležitým faktem při dosahování nejlepších možných výsledků při používání produktu je dodržování kvalitního životního stylu, což znamená věnovat pozornost kvalitní vyvážené stravě, dostatečnému odpočinku a kvalitnímu intenzivnímu tréninku.

 

LIGANDROL - je doporučen pro získání svalové hmoty.

 

Výhody:

- Farmaceutická kvalita

- Budování svalů

- Získání svalové hmoty

- Extrémní nárůst síly

- Rychlá regenerace

- Tvrdost svalů

 

Doporučené dávkování:

Doporučené dávkování se liší v závislosti na zkušenostech spotřebitele. Na základě toho se dávka může lišit až o 40%.

Doporučené dávkování přípravku Ligandrol 10mg je 1 tobolka denně. Vyšší dávka může být 2 tobolky denně pro pokročilé uživatele, ale u všech vyšších dávek konzultujte tento krok s odborníkem. Optimální délka cyklu je 4–6 týdnů.

Jakákoli vyšší dávka je však možná, ale doporučujeme, aby se každý uživatel před zvýšením dávky poradil s odborníkem nebo lékařem, protože celkové zdraví má také vysoký účinek na celkovou dávku.

 

SARM produkty jsou určeny výlučně na výzkumné a vědecké účely.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps