Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Spalovače -> ECA Extreme 60 cps

ECA Extreme 60 cps

Kód:
sw_55
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
48,05 €
1 170 Kč
 
Not available

Ephedra extract

Ephedra extract is obtained from the plant “Ephedra Sinica”. Ephedra extract has been used in traditional Chinese medicine for thousands of years as a herbal remedy for asthma, hay fever and colds. In traditional Chinese medicine (TCM), the main ephedra extract contains pseudoephedrine. The same applies to other herbal products containing extracts from the ephedra family. The active substance ephedra extract is often used as a stimulant, appetite suppressant, concentration aid and in medicine for the treatment of hypotension. Ephedrine is an alkaloid derived from ephedra extract-containing plants. Furthermore, ephedra extract or ephedrine is very common in modern OTC drugs.

 

Coffein

Coffee contains hundreds of active ingredients that partially eliminate the positive effect of caffeine. It provides the effect of improved performance. Optimum dosing of pure caffeine can result in significant performance gains, pain relief and muscle fever manifestations. Caffeine stimulates the central nervous system, sharpening perception, concentration, mental focus and accelerating metabolism. In case of sufficient dosage it has diuretic effect! Caffeine blocks adenosine receptors in brain tissue, which in turn reduce the activity of the nervous system. However, nerve cells remain fully functional. The cAMP molecules are messengers of adrenaline in the body. Caffeine blocks the enzyme responsible for the breakdown of these molecules in cells. The adrenaline effect is therefore more durable and much stronger. Caffeine increases the mobility of calcium in skeletal muscle cells, thus muscle contraction gains strength!

 

Aspirin

Aspirin is a pain reliever. When taken as part of an ECA stack, aspirin prevents norepinephrine levels from decreasing. In other words, its helps maintain the stimulation effects that the caffeine and ephedra extract help provide. Long-term use of aspirin, even in small doses, has been associated with an increased risk of bleeding in the gastrointestinal tract.

 

DMAA

DMAA (1,3-dimethylamylamine) is an derivative that has been marketed in sports performance and weight loss products, many of which are sold as dietary supplements. DMAA is not a dietary ingredient, its also strong booster and energizer. Due to its stimulatory effects, DMAA is becoming increasingly popular in the bodybuilding community as a pre-workout supplement.

 

Synephrine

The principle of functioning Synephrine is in the function of „feeling in the body“ feeling cold – the body begins to produce more heat, so it begins to consume more energy, to gain profit from fat.

 

Function

1.Synephrine as a dietary supplement designed to support calorie burning.

2. Synephrine also helps to clean the blood and has been reported to dissolve kidney stones.

3. Synephrine is a stimulant, similar to caffeine.

4. Synephrine is thought to have similar effects in terms of providing an energy boost, suppressing appetite and increasing metabolic rate and caloric expenditure.

 

Bioperine

Bioperine is a patented extract obtained from black pepper fruits standardized minimum to 95% Piperine. Black pepper has been used in human diet from ancient times and is one of the most widely used spices throught the world. It has also been in various traditionaô medicines and health supplements.

 

Yohimbine HCl

Yohimbine is extracted from the bark and yohimbe, the vegetable, natural but also weak form compared to yohimbine. Supplementing this is botanical having hydrochloride (HCL) this much stronger and more potent in its potency. The revenue is simpler and more effective as pure vegetable yohimbine is already destroyed shortly after taking the most part of the stomach acid. Yohimbine Hcl is here stable and is not destroyed in the stomach. So if you want to benefit from the ingestion of yohimbine should definitely resort to Yohimbine Hcl. Here, since the active ingredient Yohimbine Hcl actually arrives in the body! The Wirkungungsweise is strong, thereby there is a rapid weight loss.

 

Hordenine

Hordenine is a naturally found in barley (Hordeum vulgare). It is similar in chemical structure to stimulants found in bitter orange. Hordenine is included in many dietary supplements used for athletic performance and weight loss. It can also be found in algae, cacti, and some grass species. People take hordenine by mouth for improving athletic performance and weight loss.

 

How does it work?

Hordenine is similar in chemical structure to stimulants found in bitter orange. Some research shows that it might stimulate the central nervous system, and increase heart rate, blood pressure, and breathing rate. These effects seem to be short-lived and require high doses.

 

RECOMMENDED DOSAGE:

Take 1-2 capsule with 250ml cold water 45 minutes before your workout. Get started with 1 capsule. For higher dosage talk to your doctor or nutritional advisor to increase the recommended dose.Ephedra extract

Extrakt Ephedry se získává z rostliny „Ephedra Sinica“. Extrakt z efedry se používá v tradiční čínské medicíně po tisíce let jako bylinný lék na astma, sennou rýmu a nachlazení. Extrakt účinné látky efedra je často používán jako stimulant, látka potlačující chuť k jídlu. V lékařství k léčbě hypotenze. Efedrin je alkaloid získaný z rostlin obsahujících extrakt efedry. Kromě toho je extrakt efedry nebo efedrin v běžných OTC lécích velmi běžný.

 

Coffein

Káva obsahuje stovky účinných látek, které částečně eliminují pozitivní účinek kofeinu. Poskytuje účinek zlepšeného výkonu. Optimální dávkování čistého kofeinu může mít za následek významné zvýšení výkonu, úlevu od bolesti a projevy svalové horečky. Kofein stimuluje centrální nervový systém, zostřuje vnímání, koncentraci, mentální zaměření a urychluje metabolismus. Při dostatečném dávkování má močopudný účinek! Kofein blokuje receptory adenosinu v mozkové tkáni, což zase snižuje aktivitu nervového systému. Nervové buňky však zůstávají plně funkční. Molekuly cAMP jsou v těle posly adrenalinu. Kofein blokuje enzym zodpovědný za rozklad těchto molekul v buňkách. Účinek adrenalinu je proto trvanlivější a mnohem silnější. Kofein zvyšuje mobilitu vápníku v kosterních svalových buňkách, takže svalová kontrakce získává sílu!

 

Aspirin

Aspirin je látka proti bolesti. Když je aspirin užíván jako součást složení ECA Extreme, zabraňuje snižování hladin norepinefrinu. Jinými slovy, pomáhá udržovat stimulační účinky, které extrakt kofeinu a efedry pomáhá.

 

DMAA

DMAA (1,3-dimethylamylamine). DMAA je silný posilovač a energizátor. Díky stimulačním účinkům je DMAA v komunitě pro kulturistiku stále více populární jako před-tréninkový doplněk.

 

Synephrine

Princip fungování Synefrinu spočívá v tom, že tělo začne produkovat více tepla, takže začne spotřebovávat více energie z tukových zásob.

 

Funkce

1.Synefrin jako doplněk stravy určený k podpoře spalování kalorií.

2. Synefrin také pomáhá čistit krev a bylo hlášeno, že rozpouští ledvinové kameny.

3. Synefrin je stimulant, podobný kofeinu.

4. Má se za to, že synefrin má účinky jako: poskytnutí energetické podpory, potlačení chuti k jídlu a zvýšení metabolické rychlosti a kalorického výdeje.

 

Bioperine

Bioperin je patentovaný extrakt získaný z ovoce černého pepře standardizovaného minimálně na 95% piperidinu. Černý pepř byl používán v lidské stravě od starověku a je jedním z nejpoužívanějších koření na světě.

 

Yohimbine HCl

Yohimbine Hcl je stabilní a není zničen v žaludku. Pomáhá k rychlému hubnutí.

 

Hordenine

Hordenin se přirozeně vyskytuje v ječmeni (Hordeum vulgare). Hordenin je součástí mnoha doplňků stravy používaných pro sportovní výkon a hubnutí. Lze jej také nalézt v řasách, kaktusech a některých druzích trávy. Lidé užívají hordenine pro zlepšení atletického výkonu a hubnutí.

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Vezměte 1-2 tobolky s 250 ml studené vody 45 minut před tréninkem. Začněte s 1 tobolkou. Pro vyšší dávkování se poraďte se svým lékařem nebo nutričním poradcem a zvyšte doporučenou dávku.


 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g