Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Před-tréninkové produkty -> AOC 180 cps

AOC 180 cps

Kód:
swiss_365520
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
28,97 €
690 Kč
 
Not available

AOC is a specially designed product for inducing maximum pumping of muscles. It contains a premium combination of active ingredients such as AAKG + Citruline + Ornitine. The product can be used on training and non-training days several times during the day. In addition to the pumping effect itself, it also works well for better sleep.

 

What Is Arginine Alpha Ketoglutarate (Aakg)?

Arginine Alpha Ketoglutarate (AAKG) is the primary ingredient in most pre-workout, cell volumising supplements. It’s an amino acid compound that’s been shown to help increase muscular ‘pump’ and vascularity as well as the delivery of blood, oxygen and nutrients to the working muscles during exercise. Looking more specifically at the profile of Arginine Alpha-Ketoglutarate (AAKG), it is a conditionally essential amino acid that plays a number of vital roles in human biochemistry. In particular, it has an important role to play in protein synthesis, the process by which the muscles use protein to repair and regrow bigger. The addition of the -Ketoglutarate compound helps improve the delivery of L Arginine in metabolic pathways. In simple terms, this helps the L Arginine to work more effectively within the body which is designed to assist you in achieving superior results.

 

Citrulline Malate:

L-citrulline is a non-essential (conditionally essential) amino acid micro nutrient that the body cannot produce in sufficient quantities typically under greater strain, therefore replenishment might become necessary. When it comes to fruit, citrulline is found in large quantities in watermelon, for example. The synergistic combination of L-citrulline amino acid and malic acid is L-citrulline malate. Malic acid (malate) is an organic acid, which can be found in nature (for example in apple). L-citrulline amino acid is what L-arginine and L-ornithine amino acids are made of.It is a formula very popular among athletes.

 

L-Ornithine:

L-Ornithine is a nonprotein amino acid (not used to create proteins) that is an intermediate of the urea cycle, and provision of ornithine to a cell is actually the rate limiting step of the cycle. Ornithine binds with a molecule known as carbamoyl phosphate which requires ammonia to be produced and then is converted into L-Citrulline giving off urea as a byproduct. Due to this, the conversion is one that reduces ammonia concentrations in the blood and concomitantly increases urea. L-Ornithine is thought to be important for conditions that are characterized by an excess level of ammonia, and this is mainly focused on either hepatic encephalopathy (clinical liver condition) or prolonged cardiovascular exercise.

 

RECOMMENDED DOSAGE:

Take 6 capsules with 250ml cold water 45 minutes before your workout. Suggested hardcore 8 capsules with 250ml cold water 45 minutes before your workout.
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

AOC je speciálně navržený produkt pro vyvolání maximálního napumpování svalů. Obsahuje prémiovou kombinaci aktivních složek, jako je AAKG + Citruline + Ornitine. Produkt lze použít v tréninkové i netréninkové dny několikrát během dne. Kromě samotného efektu napumpování funguje také dobře pro lepší spánek.

 

Co je arginin alfa-ketoglutarát (AAKG)?

Arginin alfa-ketoglutarát (AAKG) je primární ingrediencí ve většině před-tréninkových doplňků pro zvýšení objemu buněk. Je to aminokyselinová sloučenina, která pomáhá zvyšovat svalovou „pumpu“ a prokrvení, stejně jako dodávku krve, kyslíku a živin do pracujících svalů během cvičení. Podíváme-li se konkrétněji na profil alfa-ketoglutarátu argininu (AAKG), jedná se o podmíněně esenciální aminokyselinu, která hraje v lidské biochemii řadu životně důležitých rolí. Zejména má důležitou roli při syntéze bílkovin, což je proces, při kterém svaly používají bílkoviny k opravě a opětovnému růstu. Přidání sloučeniny -Ketoglutarát pomáhá zlepšit dodávání L-argininu v metabolických drahách. Jednoduše řečeno, toto pomáhá L-argininu efektivněji pracovat v těle, které je navrženo tak, aby vám pomohlo dosáhnout vynikajících výsledků.

 

Citrulin malát:

L-citrulin je neesenciální (podmíněně esenciální) aminokyselinová mikroživina, kterou si tělo nedokáže vyrobit v dostatečném množství, obvykle při větší zátěži, a proto může být nutné doplnění. Pokud jde o ovoce, nachází se citrulin ve velkém množství například v melounu. Synergickou kombinací aminokyseliny L-citrulinu a kyseliny jablečné je L-citrulin malát. Kyselina jablečná (malát) je organická kyselina, kterou lze nalézt v přírodě (například v jablku). Aminokyselina L-citrulin je to, z čeho jsou aminokyseliny L-arginin a L-ornithin vyrobeny. Je to vzorec velmi populární mezi sportovci.

 

L-ornitin:

L-ornithin je neproteinová aminokyselina (nepoužívá se k tvorbě proteinů), která je meziproduktem močovinového cyklu a poskytování ornithinu do buňky je ve skutečnosti krokem omezujícím rychlost cyklu. Ornithin se váže na molekulu známou jako karbamoylfosfát, která vyžaduje produkci amoniaku a poté se přeměňuje na L-citrulin, přičemž se jako vedlejší produkt uvolňuje močovina. Díky tomu je přeměna taková, která snižuje koncentraci amoniaku v krvi a současně zvyšuje močovinu. L-ornithin je považován za důležitý u stavů, které se vyznačují nadměrnou hladinou amoniaku, a to se zaměřuje hlavně na jaterní encefalopatii (klinický stav jater) nebo dlouhodobé kardiovaskulární cvičení.

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Vezměte 6 tobolek s 250 ml studené vody 45 minut před tréninkem. Doporučené hardcore 8 tobolek s 250 ml studené vody 45 minut před tréninkem.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY 1,3 300g

KAMIKADZE V.2 390g